Kayıtlar

Mayıs, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ugandalı Kızlardan Başarılı bir Korner Taktiği

Resim
Afrikalı  Kızlar Korner Dersi Verdi Afrika k ı tas ı  her yıl yüzlerce yeni süper yetenek ortaya  ç ı kar ı yor ve Avrupa  ü lkeleri bunlar ı  transfer ederek hem takımlarına büyük basar ı lar kazandırıyorlar hem de parlat ı p daha  ç ok paraya satarak ekonomik olarak da degerlendiriyorlar. Bu yetenekleri bugüne kadar sadece erkek futbolcular olarak izledik. Oysa Afrikal ı   k ı zlar futbolda her geçen g ü n daha iyiye gidiyor ve bir çok  ü lkenin kadın futbol ligleri bug ü n neredeyse erkeklerin oynadıkları liglerle ayn ı  izlenme oranına ulaşmış durumda. Bunlardan birisi de Uganda Kad ı n Futbol Ligi . Erkeklerinin olu ş turdu ğ u milli takim pek fazla ba ş ar ı  g ö steremese de, kızları adeta harikalar yaratıyorlar. Uganda'nın en popüler bayan futbol takımı olan Kawempe Muslim Ladies taraftar say ı s ı n ı  s ü rekli artt ı r ı yor.. Kawempe Müslüman Bayanlar isimli bu kl ü p sadece Müslümanlardan olu ş uyor. Kawempe, futbol yoluyla kadınların ve kız çocuklarının hayatların